Ultraviolet Filters - Turbo Flo

TF225 2-bulb 25-watt UV Clarifier TF225 2-bulb 25-watt UV Clarifier

2-bulb 25-watt UV Clarifier

Price: $727.00

TF240 2-bulb 40-watt UV ClarifierTF240 2-bulb 40-watt UV Clarifier

2-bulb 40-watt UV Clarifier

Price: $752.00

TF425 4-bulb 25-watt UV ClarifierTF425 4-bulb 25-watt UV Clarifier

4-bulb 25-watt UV Clarifier

Price: $899.00

TF440 4-bulb 40-watt UV ClarifierTF440 4-bulb 40-watt UV Clarifier

4-bulb 40-watt UV Clarifier

Price: $1,049.00

TF2100 2-bulb 100-watts UV ClarifierTF2100 2-bulb 100-watts UV Clarifier

2-bulb 100-watts UV Clarifier

Price: $1,199.00

TF4100 4-bulb 100-watts UV ClarifierTF4100 4-bulb 100-watts UV Clarifier

4-bulb 100-watts UV Clarifier

Price: $1,449.00